Privacyverklaring


Als de onderstaande informatie in strijd is met wat wordt gezegd in onze Algemene Voorwaarden, dan hebben de Algemene Voorwaarden voorrang.
Alle gegevens die aan FloorComfort verstrekt worden, gebruiken we uitsluitend om uw vragen/opmerkingen te beantwoorden,  uw offerte-aanvragen te kunnen verwerken, uw opdrachten uit te kunnen voeren, uw betalingen te kunnen verwerken en als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals voor onze belastingaangifte. FloorComfort behandelt alle gegevens met de uiterste zorg. We verstrekken nooit onnodig gegevens aan derden. Benodigde gegevens worden alleen gedeeld ten bate van boekhouding. Onze interne privacyrichtlijnen zijn in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Welke informatie vraagt Floorcomfort van mij, en hoe wordt die gebruikt?


FloorComfort verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw e-mailadres;
 • een adres bestaande uit: straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
 • uw telefoonnummer;
 • uw IP-adres
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • internetbrowser en apparaat type
 • bankrekeningnummer

Delen van persoonsgegevens met derden


FloorComfort verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wel kunnen we uw gegevens verstrekken aan derden, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Floorcomfort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe beschermt Floorcomfort mijn gegevens?


Verwerking van uw klantgegevens vindt plaats via een zogenaamde SSL-overdracht. SSL staat voor ‘Secure Socket Layer’. Dit systeem versleutelt alle gegevens voordat ze naar ons verstuurd worden. Op deze manier kunnen uw gegevens bij overdracht via het internet niet worden gelezen door onbevoegden. De meeste gangbare browsers – waaronder de laatste versies van Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari en Opera – ondersteunen de techniek voor deze beveiligde overdracht.
Daarnaast hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met de webhosting partij, om te zorgen voor een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Soorten cookies

Er zijn 3 soorten cookies:

 • functionele cookies - deze dienen enkel voor het correct functioneren van de website (bijv. onthouden of iemand is ingelogd)
 • analytische cookies - deze dienen om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers, en hun gedrag op de website
 • tracking cookies - deze dienen om bezoekers te volgen over 1 of meerdere websites

Floorcomfort gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Gebruik functionele cookies

 • Om te onthouden of iemand de cookiemelding heeft weggeklikt/verborgen.
 • Op het contact-formulier als onderdeel van anti-spam maatregelen.

Gebruik analytische cookies

 • Om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en hun gedrag. We maken hierbij gebruik van Google Analytics

Bij uw bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics


Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens


Wanneer uw persoonsgegevens door FloorComfort worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens FloorComfort verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door FloorComfort wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u de persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


FloorComfort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen.
In de regel worden uw gegevens bewaard tot 7 jaar nadat u de laatste factuur van ons heeft ontvangen, wat volgt uit de fiscale bewaarplicht.

Klachten?


FloorComfort wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Gaat Floorcomfort mijn gegevens voor andere doeleinden gebruiken?


FloorComfort stelt uw gegevens nooit ter beschikking aan derden, als deze derden niet in onze privacyverklaring gespecificeerd zijn. We gebruiken uw gegevens eigen kennisbevordering. Zoals alle webwinkels houdt FloorComfort voortdurend het aantal bezoekers van de website in de gaten. Daarmee doen we regelmatig statistisch onderzoek waarvoor we klanteninformatie gebruiken. Met dergelijke onderzoeken kunnen we aan de hand van de bezoekersdata onze website continu verbeteren. U hoeft zich geen zorgen te maken: alle gegevens worden geanonimiseerd.

Wilt u uw gegevens wijzigen of wissen? 
Stuur een e-mail naar info@floorcomfort.nl of bel ons op +31 (0) 88 4954900, u kunt altijd eenvoudig uw gegevens door ons laten controleren, aanpassen of verwijderen.